- Sådan udtalte en af vores investorer sig offentligt forleden. Investoren nævnte sågar, at en af årsagerne til, at de har valgt at investere i os, er fordi vi tænker kontordrift som nogen, der lever i dette århundrede og samtidig har formatet til at revolutionere et marked, der mere eller mindre har stået stille op igennem hele industrialiseringen.

Det er da en selvfølge, at livet også skal leves, mens du arbejder.
“Creating a homely feeling at the office is essential” — Good Monday

En af de største udfordringer bliver at få hr. og fru human being til at forstå, at de med sindsro kan acceptere, at det faktisk er fuldstændig lovligt at fylde arbejdslivet med enestående oplevelser og mindeværdige øjeblikke, ligesom vores fritid er det. En erkendelse som stadig virker ret abstrakt, men som snart bliver en normalitet i storbyerne, hvor fænomenet ‘nyde mens vi yder’ allerede har god luft under vingerne. Det er slut med at stemple ind på fabrikken, for fabrikken er en del af dig, og du er den del af den. Det er da en selvfølge at livet også skal leves, mens du arbejder.

Kigger man på landskabet af storbyernes kontormiljøer, så ligger der et enormt potentiale, som bare venter på at blive taget hånd om. Vi mennesker gør et stort nummer ud af at indrette os rart og hyggeligt derhjemme, købe den gode kaffemaskine og skabe et miljø, som tilfører personlig glæde og tryghed. Men på arbejdspladsen — hvor de fleste af os faktisk opholder os størstedelen af vores vågne timer — er der ikke sket meget fornyelse de seneste årtier, når vi taler livskvalitet og personlig branding. Det kan godt være, du indkaldes til en årlig MU-samtale og får to flasker rødvin og et takkekort til jul. Men føler du dig set og værdsat i det daglige?

Vi skal føle et ejerskab, for at kunne give det bedste tilbage

Det er enormt afgørende, at vi kan spejle os i vores arbejdsplads. At vi kan genkende vores egne værdier og føle os hørt og forstået. På det ubevidste plan har det stor indflydelse på, hvordan vi trives, hvordan vi performer og hvor stor vores loyalitet er til brandet. Vi skal føle et ejerskab, for at kunne give det bedste tilbage og være ambassadør for vores arbejdsplads.

Den nye generation af kvikke hoveder vægter nemlig frihed over tryghed, og de lader sig ikke styre af frygten for en fyreseddel. De svæver bare videre, hvis de ikke kan identificere sig med de værdier, de møder på kontoret, for forholdet til arbejdspladsen og kollegaerne har lige stor betydning som forholdet til en kæreste. Man skal kunne relatere til hinanden, motiveres og respekteres.

Mange chefer og ledere ved godt, at dette har stor betydning for at holde på de bedste folk. Men de har svært ved at gøre det håndgribeligt og skabe en konsekvent forandring, som varer ved, og som udvikler sig i takt med brandet og menneskene i det. De har brug for nogen, som påtager sig ansvaret for at føre kontoret og arbejdsmiljøet ind i dette århundrede og give det en make-over som løfter arbejdsglæden, produktiviteten og brandingen til et niveau, som også tåler at blive delt på Instagram.

Kundepleje er key. Medarbejderpleje er key-key.

De fleste kontorer køres som regel sådan, at man har kontrakter med en håndfuld forskellige leverandører, hvis ansatte tropper op og gør deres ting. Derudover googler man sig til ad hoc-services efterhånden, som problemerne opstår, kombineret med at medarbejdere selv lige giver en hånd med og køber kaffeposer, brunkager og toiletruller med fra supermarkedet, når de alligevel er der. Det er så analogt, som det overhovedet kan blive.

Når man ikke får ro til at fordybe sig og i tide og utide bliver taget ud af sit flow, mister man fokus og tid fra det vigtige. Det skaber frustration hos den enkelte og sænker farten på forretningen — både økonomisk og medmenneskeligt.

God trivsel inden for virksomhedens vægge, vil automatisk smitte af på alt, hvad den foretager sig.

Optimale rammer giver bedre resultater. Så simpelt er det. Problemer er, at de fleste virksomheder hovedsageligt fokuserer på kunderne og på at positionere sig i markedet. Altså de ydre ting, som kan måles her og nu. Men på den bekostning negligeres de parametre, som også er essentielle for fremdrift — et godt og attraktivt arbejdsmiljø med glade mennesker. God trivsel inden for virksomhedens vægge, vil automatisk smitte af på alt, hvad den foretager sig. Det kræver bare lige nogle mellemregninger for at se at det faktisk giver et større plus end hvis man udelukkende targeter sit marked uden at nurse bagtropperne.

Tiden er inde til at sige farvel til den tunge og tilgroede måde at køre kontor på. En omlægning til Good Monday er til gavn for såvel leverandører som virksomheder, og potentialet er så øredøvende åbenlyst, at der kun er én vej, og det er fremad mod nye tider.

“Offering good coffee can be make or break” — Good Monday